1 Şubat 2011 Salı

OYA TORUM


Dr.Oya torum  Erzurum’da doğdu. Eski Erzurum Milletvekillerinden Selahattin Babüroğlu’nun kızıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitiren Oya Torum, doktorasını, 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesinde tamamladı.

1975 yılında Türk Hava Yollarına katıldı. İlk yıllarda mimar olarak görev yaptı. Türk Hava Yollarının birçok tesisini tasarladı. Bu dönem Torum için havacılığı öğrenme süreci oldu. Ve kendince en önemli konunun Eğitim olduğunu keşfetti.

Türk Hava Yollarında sırasıyla; İnşaat Emlak Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür Teknik Yardımcılığı Yardımcı Atölyeler Müdürlüğü, Kabin Kalite Müdürlüğü, İkram Başkanlığı ve Eğitim Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Türk Hava Yolları Uçak Atölyesinde  çok güzel işler yaptı. DC9 ve B727 filolarımızın kabin yenilemeleri, VIP seferleri, yeni atölyeler kurulması, kabin kalite konsep-tinin kurum içinde yayılması Oya Torum dönemine rastlar. Tüm çalışma döneminde yöneticinin iyi bir ileti-şimci ve motivatör olması gerektiğine inandı, inanmak-la kalmayıp uyguladı da.

Dr. Oya Torum 2002 yılında çoksevdiği Türk Hava Yol-larından emekli oldu, halen İstanbul Teknik Üniversitesi  Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde “Havayolu İşlet-meciliği” dersi vermekte, “UTED” Uçak Teknisyenleri Dergisi yayın kurulunda ve aynı derginin “Görüş” sayfası, “Yenibiriş Dergisinin”  Akademiden  köşesinde yazılar yazmaktadır.