21 Ocak 2011 Cuma

NAFİZ KOTAN (1885-1946)Birinci Dünya Savaşı sırasında ordumuza bağış yaparak; “Erzurumlu Nafiz” ve “174 ncü Alay” isimleri verilen iki adet “BREGUET XIV B” model uçağı Osmanlı ordusunun yeni kurulan havacılık birimine kazandıran Nafiz Kotan; Milli Mücadele ile birlikte, halı sevk ettiği İtalyanlarla olan ticari ilişkisini kullanarak, “Nafiz-l”, “Nafiz-2”, “Nafiz-3”, “Nafiz-4” adları verilen 4 adet FIAT R.2 tipi uçağı Anadolu’ya sevk etmek için İnebolu’ya getirterek Ankara’ya aşağıdaki telgrafı çekti:

“30 Ocak 1921 İnebolu


Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine;


İtalya’dan satın aldığım ve buraya getirmeye muvaffak olduğum tayyareler uçarak bugün geldi. Orduya namıma teberru ediyorum. Kabulünü istirham ederim Ayrıca düşman üzerine ilk bombayı atacak zata iki yüz lira nakti mükafat takdim edeceğim. Milletimizin istikbalinin selamete visalini ve muvaffakiyetini Cenab-ı Hak’tan temenni eder, hürmetle ellerinizden öperim.


Erzurumlu Hacı Ahmedzade Nafiz”


Anadolu’dan minnet duyguları ile birlikte olumlu cevap gelir gelmez; 22 Mayıs 1922 tarihinde Milli Mücadele için; İnebolu’dan gizlice uçurularak uçaklar Anadolu’ya geçirildi ve Akşehir Cephe Komutanlığına teslim edildiler. 


Bu uçaklar, Kurtuluş Savaşımızda bombardıman uçağı ve keşif uçağı olarak büyük hizmetler yapmıştır.

Nafiz Bey yalnız uçak almakla kalmamıştır. İstanbul‟da mevcut olan bütün varlığını satmış ve Ankara‟ya gelmiştir. Ankara‟ya gelince varlığını buradaki Osmanlı Bankasına yatırmış ve hesabına bir de talimat vermiştir. Bu paradan Gazi Paşa dilediği kadar çekebilir ifadesi yer almaktadır.

Konu Gazi Mustafa Kemal'e intikal ettiği zaman oldukça duygulanır ve kendisi ile görüşüp:


-“Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydun?” diye sorar. 

Erzurumlu Nafiz‟in cevabı da oldukça manidar
ve günü özetlemektedir. 


-“Paşam, memleket kurtulursa hepimiz kurtulacağız. Fakat Allah göstermesin bir felaket olur memleketi kaybedersek benim servetimin ne değeri kalır. O bakımdan emrinize bırakıyorum bütün servetimi. Ne zaman, ne miktarda istenirse Milli Mücadelemizde kullanılabilir.” cevabını vermiştir.

1885 yılında Erzurum’da doğan Nafiz Kotan, tüccar olan babasının yanında ticaret hayatına atılmış ve 1913 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a göçmüştür. Baba mesleği tüccarlığı devam ettiren Nafiz Kotan bir hayli varlık sahibi olmuştur.

Cumhuriyet döneminde kurduğu inşaat şirketiyle Ankara'da ki pek çok önemli binanın yapımında da yer alan Nafiz KOTAN, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 1939 yılında Erzurum'a dönmüş ve 17 Haziran 1946 de şeker komasına girerek hayata veda etmiştir.BREGUET XIV B

Mürettebat: İki
Uzunluk: 8.87 m
Kanat açıklığı : 14.36 m
Yükseklik: 3.30 m
Kanat alanı: 47.50 m²
Boş ağırlık : 1.010 kg
Max. kalkış ağırlığı : 1.536 kg
Motor : 1 × Renault 12Fe, 300 hp
Maksimum hız : 175 km
Uçuş tavanı : 6.000 m
Silahlar: 1 adet 7,7 mm Vickers makineli tüfek
Bombalar: 300 kg


FİAT R.2


Mürettebat: 2,
Motor: 1 x Fiat AN.12, 6 silindir sıra motor
Gücü: 300HP,
Kanat açıklığı: 12.30 m,
Uzunluk: 8.80 m
Yükseklik: 3.30 m
Boş ağırlığı: 912 kg,
Azami kalkış ağırlığı: 1720 kg,
Azami hızı: 175km/h
Azami menzili: 550 km.