21 Ocak 2011 Cuma

NABİ BELEKOĞLU (1945----)


Nabi Belekoğlu  1945 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da yaparak, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  

1971 yılında Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nde edebiyat öğretenliğine  başladı.  1978–1980 yılları arasında,  Trabzon Lisesinde Edebiyat Öğretmenliği yaptı.

 Nabi Belekoğlu, tiyatro sevgisinin Karadeniz Bölgesi’nde yaygınlaşması için Trabzon Amatör Tiyatro Derneği yönetiminde bulunmuş, sanatsal etkinlikler yoluyla toplumun estetik duyarlık kazanmasına hizmet etmiştir.

 Türkiye’de demokrasinin yerleşip kökleşmesi, demokratik eğitimin gerçekleşmesi, öğretmenlerin grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakları elde etmeleri için  mücadele vermiş, 1978–1980 yıllarında TÖB-DER Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Trabzon ve Gümüşhane Bölge Temsilciliği yapmıştır.


Öğretmenliğinin yanı sıra Erzurum Türküleri başta olmak üzere Erzurum’la ilgili araştırmalar yaptı.

Erzurum ve yöresi için çok önemli bir çalışma olan “Erzurum Türküleri” isimli eserini, (Kemal Matbaası)  1971 yılında yayımladı.