10 Ekim 2009 Cumartesi

SİVASLI CAMİİ (PASİNLER)


Erzurum, Pasinler ilçesindeki Sivaslı Camisi’nin kitabesinden; Sivaslı İbrahim Efendi tarafından l388 yılında yaptırıldığını öğrenmekteyiz. 

Dikdörtgen planlı moloz taştan yapılan caminin, yapıldığı yıllarda üzeri toprak damla örtülü iken, geçirdiği tamirlerde çatı ile kaplanmış ve zaman içerisinde mimari özelliğini kaybetmiştir. Cami içerisinde özellikli olan yalnızca ahşap minberidir.

Yanındaki minaresi kesme taş ve çokgen kaideli olup yuvarlak tuğla gövdeli ve tek şerefelidir.