26 Ekim 2009 Pazartesi

KIZ OYUNU

Kız Oyunu (Pasinler - Kavuşturan köyü)

Oyuncular:

Kızlar (üç kişi) - Anne - Baba

Anne,üç kızıyla birlikte dünürcülerin bulunduğu odaya gelir. Kızlar, dünürcülere hitaben "biz annemize koca arıyoruz" derler. Bir süre göz gezdirdikten sonra dünürcülerden birini baba olarak seçer ve ortaya çıkarır, yere oturturlar. Anne, yerdeki adama bakar, beğenir. Şakalaşırlar.

ANNE (Birinci kızına bağırır) Gızım Helini.

I.KIZ - Buyur ana.

ANNE - Dut babanın elini.

Kız, babanın ellerini arkada birleştirerek sıkıca tutar.

ANNE - (İkinci kızına bağırır) Gızım İçini.

II.KIZ - Buyur ana.

ANNE - Gel dut baban gıçıni.

Kız, babanın ayaklarını tutarak yukarıya kaldırır.

ANNE - (Üçüncü kıza bağırır) Gızım Özüni.

III.KIZ - Buyur ana.

ANNE - Gel dut babanın gözüni.

Üçüncü kız, iki eliyle babanın gözlerini kapatır. Anne orada hazır bulunan su dolu güğümü alır, ayakları havaya dikilmiş olan babanın pantolonunun arasından suyu boşaltır. Su, babanın bütün vücudunu ıslatır, boynundan çıkar. Baba rolündeki kişi bunları önceden bilmediği için korkar, tedirgin olur, çırpınır.

ANNE - (Kızlara ve dünürcülere dönerek) Galdırın, götürün buni. Bir suya dayanamiyen bene nasal dayanacah.

Kaynak- Kültür ve Turizm Bakanlığı