2 Ağustos 2010 Pazartesi

BELKIS İBRAHİMHAKKIOĞLU(1950----)

Belkıs İbrahimhakkıoğlu, 1950 yılında Erzurum’da doğudu. Meşhur âlim ve mutasavvıf Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin torunlarındandır.

İlk ve orta tahsilini Erzurum’da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi.

Türk Edebiyatı Vakfı'nda merhum Ahmet Kabaklı ile birlikte çalıştı. Türk Edebiyatı dergisinin yazı işleri müdürlüğünü ve vakfın yönetim kurulu üyeliğini yaptı ve hâlen bu görevlerini sürdürüyor. Yeni Şafak başta olmak üzere birçok gazete ve dergide yazı ve röportajları yayınlandı.