1 Aralık 2009 Salı

DEVE OYUNU -III-

                       
Deve Oyunu (Tortum - Cihanlı köyü)

Oyuncular:Kadı: Oyunun baş sorumlusu. Oyunu düzenler, yönetir ve bizzat rol alır.


Kızlar (iki kişi): Kadın kılığına girmiş erkekler.

Deveyi meydana getirenler (iki kişi): Devenin sahibi
İnzibatlar (iki kişi): Kızlara sarkıntılık yapılmaması için onları korurlar. Aynı zamanda oyunun genel asayişinden de sorumludurlar.

Ayı: Vücudunun her tarafı deri ve kemle sarılmış bir kişi.
Ayının sahibi

Toplayıcı: Her evin önünde oyun sergilendikten sonra ev sahibinin verdiği bahşişi (arpa, buğday, patates para v.b) teslim alan kişi.

Davulcu

Zurnacı

(Davul - zurna yoksa onların yerine teneke çalan bir kişi)


Deve oyununun kalabalık ekibi köyde sırayla evleri dolaşmaya başlar. Herhangi bir evin önünde durulur. Ev sahibi dışarıya çağrılır.

EV SAHİBİ - (Kadıya hitaben) Kadı efendi, şu gızların oynasın da bir görelim.

KADI - (inzibata döner) Oğlum sene.

İNZİBAT - Söylesene.

KADI - Şu benim cici gızlarım gelsin bir oynasın.

Kızları ortaya gelirler.Davul - zurna eşliğinde bir süre oynarlar.

EV SAHİBİ - (Kadıya) Hele bir de deve oynasın, görelim.

KADI - (Devenin sahibine) oğlum sene.

DEVENİN SAHİBİ - Şu bizim Mercan'ı çağırın, gelsin oynasın.
Devenin sahibi, deveyi ortaya çıkarır. Deve oynamaya başlar.

DEVENİN SAHİBİ - (Belli bir beste ile okur)

Develi, develi
Sordum aslın nereli
Dedi İskendereli
Çoh sallama göbeği
Bebek getti yaşına
Şapka ister başına
Develi, develi
Sordum aslım nereli
Haydi elma yanaklı
Haydi kiraz dudaklı
Çok sallama göbeği
Düşürürsün bebeği

Deve bir süre oynadıktan sonra ev sahibi deveye binmek istediğini söyler.

DEVENİN SAHİBİ - Oğlum Mercan yıh.

Deve yatar.Ev sahibi deveye biner. Deve, bir süre de böylece oynar. Devenin oyunu bitince ev sahibi bir de ayının oynamasını ister.

KADI - (Ayının sahibine) Oğlum sene.

AYININ SAHİBİ - Söylesene.

KADI - Şu bizim ormanlarda gezen iki yaşındaki eti yiyilmeyen miskini çağır, bir oynasın da görelim.

Ayı ortaya gelir. Oynamaya başlar.

AYININ SAHİBİ - (Belli bir besteyle söyler)

Ayunun gözleri humar
Birini açar, birini yumar
Ağalardan peşgeş umar

AYININ SAHİBİ - (Ayıya) Goca garılar yaylaya nasıl gider?

Ayı, inleye inleye yürüme hareketleri yapar.

AYININ SAHİBİ - Genç gızlar yaylaya nasıl gider?

Ayı, çabuk yürüme hareketleri yapar. Durur. Aynaya bakarak saçlarını tarama taklidi yapar. Ekipte bahşiş toplayan kişi ev sahibinden bahşişi alır. Bir başka evin önüne giderler. Böylece sabaha kadar eğlenirler.Toplanan yiyecekler satılır. Parasıyla bir koyun alınır. Kebap yapılarak eğlence tertiplenir.

Kaynak- Kültür ve Turizm Bakanlığı