22 Ağustos 2011 Pazartesi

İBRAHİMHAKKIZADE M. FEYYAZ EFENDİ ( 1893-1919)


Marifetname müellifi Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi’nin 5. kuşaktan torunu ve Hacı İ.Fehim Efendinin oğlu M.Feyyaz Efendi, 1893’de Hasankale’de doğar. Erzurum Öğretmen Okulu son sınıftayken I. Dünya savaşı patlak verir. 1915’de okuldan, Erzincan yedek subay okuluna alınır. 18 Ocak 1916’da Muş cephesine gönderilir. Sert iklim şartları ve gıdasızlık yüzünden (Tifüs) hastalanır. Çatışmalar sürmektedir. Tabur doktorunun raporu ile Bitlis'te hastaneye yatırılır.

19 Şubat 1916’da Bitlis işgal edilir. 5 Mart 1916’da esir alınanlar arasındadır. Rusya’nın kuzeyinde Kosturma şehrine esir kampına gönderilir. Feyyaz efendi, savaş boyunca ve hep hasta geçen esaret günlerinde günlük tutar. 1918 Ağustosunda İstanbul'a gemi ile çıkan subaylar arasındadır ancak ümitsiz hastadır. Hastalığı Vereme dönüşmüştür. Evine (Hasankale’ye) dönmeye çalışır ama ancak Ankara’daki yakınlarının yanına kadar gelebilir. 25 Haziran 1919’da, 26 yaşında vefat eder. Kabri, Ulus’ta Mevlevi Dergahı Türbesindeki makbere-i mahsusadadır.

Feyyaz Efendi’nin acıklı hikayesini içeren günlükleri ailesine teslim edilen özel eşyaları arasındadır. Günlükteki bir şiiri Ermeni besteci Kemani Serkis Efendi’nin bestesiyle ölümsüzleşir:“ Ağla ey dil ağla şimdi halime, Perde-i zulmet çekildi istikbalime…”


Kaynak- Zeynep İbrahimhakkıoğlu