9 Nisan 2011 Cumartesi

İSPİR SANDUK (SANDIK) KALESİ


İspir kalesinin güneyinde, şehir deresinin üstünde, Sandık Dağı'nın üst eteğindedir. Kale Erzurum Selçukluları tarafından bir kaç defa tamir ve tahkim görmüştür. Dört burçlu, iki gözetleme kulelidir. Etrafında müdafaa hendeği ve muhafaza surları yoktur. Tek beden üzerine kurulmuştur.

Batıya bakan tek kapısından doğruca kale meydanına girilir. Burada bir çok kalıntılar göze çarpmaktadır. Bunların arasında küçük bir mescit ve erzak depoları özelliklerini az çok belli etmektedirler.