2 Ocak 2010 Cumartesi

BAR / BAR TERİMLERİ


Bar Oyunu : Eğlenmeyi temel amaç edinen oyunlara denir.

Kolluk : Dizilişe göre, barbaşının hemen solunda olan oyuncuya denir.

Koltukaltı, (Poçcik), (Koltuk Pöçük) : Bar dizisinin en sonundaki oyuncuya denir.

Daldaş, (Dadaş Kelleler) : Koltukaltı ile kolluk altı arasında kalan oyuncuların tümüne denir.

Barbaşı : Sağ başta oynayan oyuncuya denir. Takımın kaptanı gibidir.

Bar Tutuşmak : Bar oynayacak oyuncuların ortaya çıkarak sıraya girmelerine denir.

Bar Havası : Bar oynayacaklara yol gösteren yöre havasına denir.

Yelleme : Bar oyununun çabuk ve hareketli oynanan bölümüne denir.

Ağırlama : Bar oyununun ağır, yavaş, yavaş ve ciddice oynanan bölümüne denir.

Kaynak- Kültür ve Turizm Bakanlığı