19 Ekim 2015 Pazartesi

OLUR HOŞNAVAZ KİLİSESİ

Hoşnavaz Kilisesi Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde bulunmaktadır. Haç planlı ve ortasında küçük bir kubbe olduğu tahmin edilen kilise batı-doğu eksenlidir ve apsisi doğuya bakar.


Uzun yıllardır kullanılmayan ve bakımsız kalan kilise zaman içerisinde yıkıntıya dönmüş ve yalnızca iki duvarı ayakta kalabilmiştir.