19 Ekim 2015 Pazartesi

FATİH CAMİİ

Erzurum  Kilise Kapısında Demirciler Çarşısında bulunmaktadır. Kitabesi mevcut olmadığından yapım tarihi net bilinmemekle beraber 16 ncı yüzyılda inşa edilmiş Ermeni Ortodoks kilisesi olduğu söylenmektedir.

Dikdörtgen planlı olan yapı, uzun yıllar demirciler çarşısında depo olarak kullanıldıktan sonra 1998 yılında onarılarak camiye çevrilmiştir.