4 Şubat 2010 Perşembe

ERZURUM

Sen benim vatanım, ana ocağım.
Yoktur bir benzerin, eşin Erzurum.
Kalemim yazdıkça anlatacağım.
Hem baharın, hem de kışın Erzurum.

Yaylasın yayladım, suyundan içtim.
Dağların dolandım, sırtından geçtim.
Tarlasını ektim, çayırın biçtim.
Çok yedim ekmeğin, aşın Erzurum.

Boz atlar ovada koştuğu zaman,
Cirit mağlubudur düştüğü zaman,
Davul çalar, zurna coştuğu zaman,
Bara geçer öz dadaşın Erzurum.

Destanlar yazıldı her savaşında,
Kan izi var toprağında taşında,
Aziziye önünde tabya başında,
Dünya gördü şahlanışın Erzurum.

Bin dokuz yüz on sekizin sabahı,
Kalene çekildi Türk’ün bayrağı.
İstiklale erdi vatan toprağı,
On iki mart kurtuluşun Erzurum.

Taner Öztürkoğlu sende büyüdü,
Sende kundaklandı, sende uyudu.
Nice kahramanın sende kayıdı,
Kimler var bağrında düşün Erzurum.

Aşık Taner Öztürkoğlu