1 Ekim 2013 Salı

SALİM CİMİLLİ (1988-1973)
Dr.Salim Cimilli; 1888 yılında Erzurum’da doğdu, ilk ve orta ve lise öğrenimi Erzurum’da yaptıktan sonra Mekteb-i Tıbbiye’yi 1911 yılında bitirerek hekim oldu. İlk görevi çektiği kura sonucunda Erzurum’un Hınıs Kazası Hükümet Tabipliği oldu, üç yıl Hınıs’ta hizmet verdikten sonra I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla askere alınıp Hekim Yüzbaşı rütbesiyle 1919 yılına kadar çeşitli cephelerde hekimlik yaptı.

1919 yılında Osmanlı Ordularının silahsızlandırılmaları sonucunda Dr.Salim Cimilli terhis edilerek Erzurum Hükümet Tabipliğine atandı ve 1932 yılına kadar bu görevde kalarak 1932 yılında Erzurum Sağlık Müdürü oldu. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü uhdesinde iken ek olarak 1941 yılında III. Umum Müfettişlik Sıhhîye Müşavirliği’ne atandı. 27 haziran 1947 tarihinde Erzurum Verem Savaş Derneği’ni kurdu. 25 Eylül 1947 yılında Sağlık Bakanlığı Müfettişliğine atanan Salim Cimilli; 1949 yılında Başmüfettişliğe getirildi ve 1950 yılında emekli oldu.

Çalıştığı dönemde ve emekli olduktan sonra, partiler tarafından siyasete sokulmak istendi ancak buna itibar etmeyerek siyasetle hiçbir zaman ilgilenmedi. Farsça, Arapça, Fransızca ve Rusçayı konuşan ve okuyup yazan Dr.Salim Cimilli; 30 Eylül 1973 tarihinde hayatını kaybetti.