10 Ekim 2013 Perşembe

Nevzat KÖSOĞLU (1940-2013)

Nevzat Kösoğlu  7 Ekim 1941   tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu İspir’de Liseyi ise Erzurum ve Karabük’te okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi.

Askerliğini müteakip avukatlık yaparken,  1964 yılında "Bâbı-âlî'de Sabah" gazetesinin Ankara temsilciliği ile  gazeteciliğe başladı. Ötüken Neşriyatı kurarak  yöneticiliğini yaptı, “Söğüt Dergisi”ni çıkardı.

Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı da yapan Nevzat Kösoğlu; 1970 yılında MHP Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi ve 1977 Genel Seçimlerinde MHP’den Erzurum milletvekili seçildi.

12 Eylül 1980 ihtilâlinden sonra bir buçuk yıl tutuklu kalarak aktif siyasetten ayrıldı ve kendisini yazmaya verdi.  14 ciltlik “Büyük Türk Klasikleri”ni yayınladı, Kültür Bakanlığı adına 30 ciltlik “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları” projesini yürüttü.

10 Ekim 2013 tarihinde hayatını kaybetti. 

Yayımlanmış Eserleri:

Türk Dünyasında Yeni Bir Medeniyet Tasarımı, Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler 1-2-3-4, Hukuka Bağlılık Açısından Eski Türkler'de-İslâm'da ve Osmanlı'da Devlet, Galip Erdem, Milliyetçilikte Yeni Arayışlar / Yahya Kemal, Şehit Enver Paşa, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Ziya Gökalp, Türk Milliyetçiliği ve Osmanlı, Türk Kimliği ve Türk Dünyası, Tarihe Konuşmalar, Milli Kültür ve Kimlik


Yürüttüğü Projeler:

Büyük Türk Klasikleri (14 Cilt), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları (30 Cilt)