26 Şubat 2009 Perşembe

ERZURUM'UN KÖYLERİErzurum’un toplam 968 Köyü mevcuttur.

Bu köylerden :

402 tanesinin nüfusu 150 kişinin, 200 tanesinin nüfusu 

ise 100 kişinin altında ve 60 tanesinin nüfusu ise 50 
kişinin altındadır.

1927 Yılında Erzurum’da köy’de yaşayanlar nüfusun %'de 85’i iken 
bu oran:

1990 yılında %'de 53,
2000 Yılında %'de 40,
2008 Yılında ise %'de 37'ye düşmüştür. 

Köyde yaşayan nüfus hızla azalmakta ve köyler boşalmaktadır.

Hazırlamakta olduğum, hakkında sağlıklı bilgi bulunan köylerimizi 
içeren bir yazı dizisini, bugün alfabetik sıraya göre ilk köyümüz olan
 “Abdalcık” ile başlıyarak size  sunacağım, “Ziyaret Köyünde” 
köyler  dizisi son bulacaktır. Erzurum’un toplam 968 köyüne 
karşılık yalnızca  720 köyün bilgilerine ulaşabildim. Kalan 
köyler hakkında maalesef güvenilir bilgi bulamadım.

Köylerde meydana gelen değişiklikleri takip ederek bilgileri sürekli 
güncel tutacağım. Yazamadığım köylerden de yeterli bilgi sahibi 
olduklarımı yazı dizisine ekleyeceğim.


Bu yazı dizisinin hazırlanmasında bilgiler aşağıdaki 
kaynaklardan derlenmiştir..

1- “YerelNET,”
2- Vikipedi “özgür ansiklopedi”,
3- İlçe Kaymakamlıkları “web siteleri”.
4- Web sitesi olan “Köylerin Web siteleri”
5- Köy Muhtarları