16 Ocak 2019 Çarşamba

UZUNDERE ORTA CAMİİ

Orta Camii Uzundere ilçe merkezinde bulunur. Kimin yaptırdığı tam olarak bilinmeyen Camii 1847 yılında inşa edilmiştir. Yapı malzemesi olarak moloz taş kullanılmıştır.

Ana ibadet mekanına kuzey cephenin eksenine yerleştirilen ahşap bir kapıdan girilmektedir. İç mekanda kuzey cephede kadınlar mahfili bulunmaktadır.

Üst örtü ortada serbest bırakılmış dört ahşap destekle taşınmakta ve tavan ahşap kirişlemelidir. Ortada bulunan ahşap desteklerden hariç iki adet batıda iki adet doğuda olmak üzere duvara gömülü vaziyette 4 adet sütün daha bulunmaktadır. Tavan göbeğinin olduğu orta bölüm daha yüksek yapılmış olup tavandan ayrı olarak altın yaldız renkle boyanmış ve lale motifleriyle süslenmiştir. Ahşap kirişlerin üzerileri de belli bölümlerde daire motifleri, altı kollu yıldızlar ve yarım bırakılmış dairelerle bezenmiştir.

Caminin güney cephesinde eksende yer alan mihrap kesme taştan yapılmıştır. Oldukça sade olan mihrap yatay çizgilerle üçe bölünmüştür.

Yapıdaki ahşap tavanda ve mihrapta süslemeler bulunmaktadır. Camii, oldukça stilize ve yüzeysel olarak işlenmiş geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Yapı çeşitli dönemlerde eklemelere maruz kalmıştır. Bununla birlikte orijinal halini büyük oranda korumuş, Osmanlı geçiş dönemine ait sade ve basit bir plana göre yapılmıştır.

Halk arasında cami İnçer Camii (yeniçeri) olarak adlandırılmaktadır.


Kaynak: http://www.tortumselalesi.xyz/