8 Ocak 2017 Pazar

CUNNİ MAĞARASI


Karayazı Cunni Mağarası;  Karayazı   ilçesi’ne bağlı Salyamaç Köyü’nün 6 km. kuzeydoğusunda bulunmaktadır. 

İki katlı olan mağarada Atatürk Üniversitesince yapılan bilimsel incelemelerde; alt katında Apsisli bir ortaçağ kilisesi, ovaya bakan büyük  bölmesindeki kayalar  üzerinde ise kiliseden daha eski zamanlara tarihlenmiş Oğuz Türklerine ait damgalar (yazı) bulunmuştur. Yapılan incelemelerde ise 29 farklı damganın 12 değişik boya ait olduğu tespit edilmiştir. 

Mağarayı inceleyen bilim adamlarına göre  bu buluntular mağaranın; Erzurum ve çevresinin Türklerin Anadolu'da yerleştikleri ilk merkezlerden biri olduğunu göstermektedir.