11 Mart 2016 Cuma

DAVUT SULARİ (1926-1984)


Davut Sulari 1926 yılında o dönem Erzurum’a bağlı Tercan’da doğdu. Gerçek İsmi Davut Ağbaba 'dır. Dedesi tasavvuf şairi Kaltık Mehmet Ağanın etkisi ile çok küçük yaşlarda saz çalma ve şiir söylemeye, türkü yakma başladı, Kemali ve Serhat Aşık mahlaslarıyla şiirler yazdı.

Ankara ve İstanbul radyolarında yöresel sanatçı olarak çalışan Davut Sulari'nin; aşıklık geleneğine uygun olarak yaktığı türküler dilden dile dolaşarak ve sevilerek söylendi, dinlendi.

Konya Aşıklar Bayramının düzenlenmesinde önayak olan ve sunuculuğunu yapan Davut Sulari; “Usta Aşık “Atışma” ve “Güzelleme” dallarında büyük bir yetenek sahibiydi. Doğu Anadolu da asırlardan beri dilden dile anlatılan efsaneleri ve menkıbeleri şiirleştirir sazıyla etkili bir makam ve deyişle dost meclislerinde sunardı.

Bütün ömrünü aşıklık geleneğine sadık kalarak sürdüren Davut Sulari; 17 Ocak 1985 tarihinde Erzurum’da bir aşıklar meclisinde hayatını kaybetti.

AŞIKLARMECLİSİ

Benden sorulursa aşık olanlar
Manen pir elinden dolan aşıktır
Meclis olup değerini bulanlar
Kendi cenazesin kılan aşıktır

Kişisel olanı kainat tanır
Darb-i aşk olanlar cihan dolanır
Gahi berrak akar gahi bulanır
Olgun mertebede kalan aşıktır 


Ben aşık değilim yoksul ozanım
İçimde dert kaynar bünyem kazanım
Bazı yalçın dağım bazı sazanım
Davut Sulari'den kalan aşıktır