3 Nisan 2015 Cuma

PASİNLER TEPECİK HÖYÜĞÜ


Pasinler ilçesinin 14 kilometre doğusunda Tepecik Köyü ortasındadır, Tunç Çağına tarihlenmiştir.

Üzerine halen yerleşim bulunan höyüğün, yamaçları tıraşlanarak, toprak alınmış ve yapılan teraslara evler inşa edilmiştir. Höyük tümüyle tahrip olmuş durumdadır.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.