22 Şubat 2015 Pazar

KARAZ (Kahramanlar) HÖYÜĞÜ

Erzurum il merkezinin 15 kilometre kuzeybatısında, Ilıca ilçesi sınırları içinde yer alan Karaz Höyüğü, yaklaşık 15 metre yüksekliğinde ve 200 metre çapındadır. Höyük tamamen Kahramanlar Köyü yerleşimi altında kaybolmuştur.

Karaz'da ilk kazılar 1942-44 yılları arasında Türk Tarih Kurumunca gerçekleştirilmiş ve Demir Çağı ile İlk Tunç Çağı kültürlerinin varlıkları saptanmıştır. Karaz'ın en ilginç yanı M.Ö. 3000'li yıllar olarak tarihlendirilen Filistin'deki Kirbet ve Kerak yerleşimlerinde görülen kabartma bezekli çanak çömleklerin benzerlerinin burada İlk Tunç Çağında kullanılmaya başladığının saptanmasıdır.

Kazılarda bulunan çanak çömlekler siyah astarlı, çok parlak perdahlı, geometrik çizgilerle kaplıdır. Bü tür kaplar tüm Doğu Anadolu'daki yerleşim yerlerinde de bulunmuştur ve Karaz Çanak Çömlek Kültürü adı verilmiştir. Karaz kültürü yukarıda da bahsedildiği üzere Filistin'e kadar yayılmıştır.

İlk Tunç Çağında, tarım ve özellikler hayvancılıkla uğraşan Karaz halkı, taş temelli, kerpiç duvarlı binalar inşa etmişlerdir.


Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.