20 Ağustos 2014 Çarşamba

ASKERİYE HAMAMI


Yoncalık Mahallesinde bulunan hamamın kitabesi zaman içerisinde yok olmuştur. Uzmanlar mimari tarzından yola çıkarak XVI. yüzyılda inşa edildiğini tahmin etmektedirler.

Hamam, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden meydana gelmiştir. Kemerli ana kapıdan tromplar üzerine oturtulmuş dört tarafında çepeçevre pencereleri bulunan kubbeli soyunma kısmına girilmektedir. 


Soyunma kısmından tuvaletlerinde yer aldığı tonozlarla örtülü Ilıklığa geçilmektedir.

Dört köşesinden tromplar üzerine oturtulmuş kubbe ile örtülü sıcaklık ortada göbektaşı ve çepeçevre kurnalar ile çevrilidir. Sıcaklığa açılan, üzerileri müstakil kubbelerle kapatılmış iki de halvet hücresi bulunmaktadır. 

Hamamın sol köşesinde sonradan yapıldığı düşünülen, üstü eğimli bir çatı ile kaplı, iki katlı ve ılıklıktan girilen bir bölüm bulunmaktadır.

Hamamın ana duvarlarında kesme taş, üst örtüsünde ise tuğla kullanılmıştır.

Askeri bölge içerisinde yer aldığı ve askerlerin kullanımında olduğu için askeriye hamamı olarak anılan bina restore edilerek 2011 yılından itibaren, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze ve Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.